Partnerit

Eurospeak Language Schools Ltd

Eurospeak on yksityinen englannin kielen kielikoulu ja British Councilin akkreditoima. Sen päätarkoituksena on tarjota kaikille oppijoille paras mahdollisuus parantaa elämäänsä sekä tarvittavat taidot yksityiselämässä ja ammatillisessa elämässä. Eurospeak ei ole vain kielikoulu vaan sen laajan kokemuksen ansiosta kansainvälisten ja liiketoiminnan opiskelijoiden kanssa se kehittää myös taitoja ja strategioita, joita vaaditaan uudessa työvoimakontekstissa, jotta oppijat ovat täysin tietoisia työntekijöiden rekrytoinnista ja valinnasta. Auttamalla oppijoita hankkimaan hyvän tason taidoissaan, Eurospeak on varma, että heidän oppijansa tulevat johtamaan menestyksekkään elämän missä tahansa he päättävätkin elää ja työskennellä.

Verkkosivut

Center for Social Innovation (CSI)

Center for Social Innovation (CSI) on tutkimus- ja kehitysorganisaatio, joka keskittyy sosiaalisten innovaatioiden vaalimiseen positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi paikallisissa, kansallisissa, alueellisissa ja globaaleissa organisaatioissa. Näihin kuuluvat mm. hallitukset, paikalliset hallintoyksiköt, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, kaupalliset organisaatiot ja koulutuslaitokset. CSI-tiimi koostuu avomielisistä ja hyvin varustautuneista tutkijoista, yrittäjistä, projektipäälliköistä, kouluttajista ja IT-asiantuntijoista. CSI:llä on kyky tunnistaa sosiaaliset tarpeet, suunnitella ja toteuttaa aloitteita ja kestävää kasvua. CSI-tiimin asiantuntemusalueet ovat perinteisen koulutuksen ja e-oppimisen, yrittäjyyden, startup-yritysten, innovaation, luovuuden, neuvotteluiden, IP-neuvontapalveluiden, sosiaalisen vastuun, liiketoimintaratkaisujen, data-analyysin, IT-teknologioiden, projektinhallinnan, projektin arviointipalveluiden, tuotevalidoinnin, koulutuksen ja tietokonepelien alalla. CSI tuo tietoa ja taitoja laajasta globaalista verkostostaan, johon kuuluu akateemisia instituutioita, IT-yrityksiä, julkisia palveluita, kansainvälisiä organisaatioita ja startup-yrityksiä.

Verkkosivut

Facebook

Instagram

Learning for Integration ry

Learning for Integration ry:n tehtävänä on edistää maahanmuuttaja- ja pakolaislasten ja nuorten kielten oppimista ja kulttuuritietoisuutta Suomessa ja Pohjoismaissa integraation ja monikulttuurisen yhteiskunnan edistämiseksi. LFI tukee myös ruotsin kielen oppimista suomessa. LFI:lla on vahva tausta kieltenopetuksessa ja materiaalin luomisessa, ja organisaatio pyrkii luomaan kielitietoisuutta aktiviteettien kuten leikkiryhmien, kielikahvilaryhmien ja ilmaisen kielimateriaalin ja e-oppimisen kautta kaiken ikäisille. LFI on osallistunut moniin Erasmus+ ja NordPlus -projekteihin kielten opetuksen ja maahanmuuton aloilla.

Marja-Liisa Helenius, Project Coordinator

marjaliisa@lfi.fi

Facebook

Solution: Solidarité & Inclusion

The objective of Solution: Solidarity & Inclusion is to boost social inclusion among younger adults by proposing several kinds of activities allowing to foster mutual acceptance, stimulate human interests by offering cross-cutting activities, design educational programs to open minds and strengthen fair dynamics between generations. Solution operates in a multicultural and socially complex environment: in the east of Paris, there are more than 70 different ethnic communities whose younger adults may face economic difficulties, as well as social and labor exclusion. Such groups are often excluded from extra scholar offers, which may help them to acquire new skills enabling a better integration into society. Solution’s mission is to propose to these people non-formal education activities bringing together different publics and stimulating, this way, intercultural and intergenerational dialogue while promoting the acquisition of soft and hard skills useful for professional and social purposes. On the European level, Solution aims at multiplying the number of exchanges and partnerships with competent organizations expert in the field of youth education to offer youth with fewer opportunities the possibility to participate in international educational workshops in the framework of the Erasmus+ program where to acquire new skills useful for their social and labor inclusion and where to exchange their ideas with people from other countries.

Hadrien Fiere, President of the Association

solidarityandinclusion@gmail.com,

Visit website

Fundacion de Trabajadores de la Siderurgia Integral

FTSI is a national non-profit organization, with headquarters in the Basque Country, Asturias and the Autonomous Community of Valencia. (Spain). FTSI is specialized in job orientation and counseling, management of internships and provision of training for employment, diagnosis of training needs and recruitment in companies. We also promote entrepreneurship among our target groups. We have a long experience in the training of soft and hard skills. We focus our work in hard skills area towards training processes that start with a labor market analisys and that involve the training of students in the workplace through practices or internships. Therefore, we are able to extract knowledge from this process and participate in the creation and improvement of counseling and training tools. Our work area also extends to socio-educational programs, awareness of values, gender, job security, as well as social volunteering. The groups and collectives we serve are very heterogeneous. Since 2009 we have been working with long-term unemployed, people at risk of social exclusion, ethnic minorities, immigrants, young people, women and children.

Pedro Perez, Project Manager

pperez@ftsi.es

Visit website

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.