Communicative Competency for Female Refugees

Tietoa projektista

Tämän projektin tavoitteena on lisätä naispuolisten pakolaisten ja pakkomaahanmuuttajien viestintäkompetenssia ja kielen ymmärrystä, jotka ovat OECD:n mukaan huonommassa asemassa (1) alhaisen muodollisen koulutustasonsa vuoksi sekä (2) sukupuolensa ja (3) “asemansa” johdosta pakolaisina paikallisessa yhteisössä ja työpaikoillaan. Tämä asia on oleellinen kaikissa Euroopan maissa, olivatpa ne EU:hun siirtyviä maita, EU:n jäsenehdokkaita, Schengen-maita tai liittoutuneita maita. CoCoFe-projektin keskittyminen naispakolaisiin ja pakkomaahanmuuttajiin pyrkii täydentämään muita Erasmus+- ja/tai ulkoisten organisaatioiden projekteja pakolaisten integraation alalla. CoCoFe on ainutlaatuinen siksi, että sen kohderyhmänä olisi työikäiset naispuoliset pakolaiset ja pakkomaahanmuuttajat, joilla on alhainen siirrettävän pätevyyden taso ja alhainen taitotaso – Euroopan kontekstissa – jotka työskentelevät pienissä yrityksissä tai vähittäiskaupan alalla, jossa kielirekisteri eroaa ammattilaismaailmassa käytetystä.

Projektin tavoitteet: Tämän ratkaisemiseksi hankkeen tavoitteet ovat:

1. perustaa itseään ylläpitävä digitaalisen oppimisen verkkosivusto pakolaisnaisille, pakkomaahanmuuttajille ja heidän työtovereilleen, jotka työskentelevät kielimentoreina tehtaissa

2. kehittää osaamis- ja sosiokulttuuripohjainen lähestymistapa kieltenopiskeluun kieltenopiskelijoille ja heidän työtovereilleen;

3. perehdyttää pakolaiset ja maahanmuuttajat uuden asuinmaansa toimintatapoihin ja kulttuuriin;

4. perehdyttää pakkomaahanmuuttajat epäviralliseen rekisteriin ja paikallisen kielen performatiivisiin näkökohtiin keskittyen äänelliseen ja suulliseen viestintätaitoon;

5. Kannustaa heidän digitaalisten taitojensa kehittämistä;

6. Kannustaa paikallisia työntekijöitä ja yrityksiä, jotka haluavat parantaa kulttuuritietoisuuttaan ja auttaa pakolaisia ​​integroitumaan.

Pakolais- ja pakkomaahanmuuttajakysymys on maailmanlaajuinen kysymys, joten rajatylittävyys on määritelmän mukaan implisiittinen. Vain kansainvälisesti voidaan löytää ratkaisuja pakolaisten ja pakkosiirtolaisten kotouttamiseen ja osallistumiseen kansalaisyhteiskuntaan. Monet näiden naisten ongelmista ovat yleisiä kaikkialla Euroopassa.