Communicative Competency for Female Refugees

Tietoa projektista

Tämän projektin tavoitteena on lisätä naispuolisten pakolaisten ja pakkomaahanmuuttajien viestintäkompetenssia ja kielen ymmärrystä, jotka ovat OECD:n mukaan huonommassa asemassa (1) alhaisen muodollisen koulutustasonsa vuoksi sekä (2) sukupuolensa ja (3) “asemansa” johdosta pakolaisina paikallisessa yhteisössä ja työpaikoillaan. Tämä asia on oleellinen kaikissa Euroopan maissa, olivatpa ne EU:hun siirtyviä maita, EU:n jäsenehdokkaita, Schengen-maita tai liittoutuneita maita. CoCoFe-projektin keskittyminen naispakolaisiin ja pakkomaahanmuuttajiin pyrkii täydentämään muita Erasmus+- ja/tai ulkoisten organisaatioiden projekteja pakolaisten integraation alalla. CoCoFe on ainutlaatuinen siksi, että sen kohderyhmänä olisi työikäiset naispuoliset pakolaiset ja pakkomaahanmuuttajat, joilla on alhainen siirrettävän pätevyyden taso ja alhainen taitotaso – Euroopan kontekstissa – jotka työskentelevät pienissä yrityksissä tai vähittäiskaupan alalla, jossa kielirekisteri eroaa ammattilaismaailmassa käytetystä.

Projektin tavoitteet: Tämän ratkaisemiseksi hankkeen tavoitteet ovat:

1. perustaa itseään ylläpitävä digitaalisen oppimisen verkkosivusto pakolaisnaisille, pakkomaahanmuuttajille ja heidän työtovereilleen, jotka työskentelevät kielimentoreina tehtaissa

2. kehittää osaamis- ja sosiokulttuuripohjainen lähestymistapa kieltenopiskeluun kieltenopiskelijoille ja heidän työtovereilleen;

3. perehdyttää pakolaiset ja maahanmuuttajat uuden asuinmaansa toimintatapoihin ja kulttuuriin;

4. perehdyttää pakkomaahanmuuttajat epäviralliseen rekisteriin ja paikallisen kielen performatiivisiin näkökohtiin keskittyen äänelliseen ja suulliseen viestintätaitoon;

5. Kannustaa heidän digitaalisten taitojensa kehittämistä;

6. Kannustaa paikallisia työntekijöitä ja yrityksiä, jotka haluavat parantaa kulttuuritietoisuuttaan ja auttaa pakolaisia ​​integroitumaan.

Pakolais- ja pakkomaahanmuuttajakysymys on maailmanlaajuinen kysymys, joten rajatylittävyys on määritelmän mukaan implisiittinen. Vain kansainvälisesti voidaan löytää ratkaisuja pakolaisten ja pakkosiirtolaisten kotouttamiseen ja osallistumiseen kansalaisyhteiskuntaan. Monet näiden naisten ongelmista ovat yleisiä kaikkialla Euroopassa.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.